Impressum - Integritit

  1. Impressum
  2. Integritet

Xamirabilis | Marion Possekel

Bökvögen 54

14650 Tullinge

Tel.:  +46 762529755

E-Mail: info<at>xamirabilis,com


Copyrights: © www.xamirabilis.com, Bökvögen 54 / 14650 Tullinge. Alla rättigheter förbehållas. Texter, bilder, layouts och grafik och deras anordning på www.xamirabilis.com websidor faller under lagen av upphovsrätten och upphovsrättsförordningen. Innehållet av denna sida får inte kopieras för kommersiella ändemål, spridas, ändras eller lämnas över till tredje man.

Källor till använda bilder eller grafik:privat

Distansering till externa länkar: Vi distanserar oss ifrån all innehåll alla länkar till externa sidor på denna webplats. Denn förklaring gäller för alla på denna webplats placerade externa länkar.

Ansvarighet: På www.xamirabilis.com publicerad innehåll har framställs med högstmöjliga nogrannhet. Trots det kan www.xamirabilis.cominte inte ta över ansvar på dess riktighet. För skador som resulterar ur användning av på www.xamirabilis.com publicerad innehåll tas inte ansvar.

Website:  Produktion och utformning: HM STEPWEB.

Kontakt http://www.hmstepweb.de/

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om ert integritet. Alla personrelaterade data tas ansvarsfullt hand om och hände enligt Personuppgiftslag.

Användandet av denna website är utan personliga informationer möjligt. Om vi tar in peronliga informationer (t:ex namn, adress eller e-mejl) sker detta på frivillig bas.

De informationer ges inte till tredje man utan ert särkild tillstånd. Vi vill uppmärksamma att dataöverföring inom internet (t:ex kommunikation med e-mejl) kan vara en säkerhetsrisk.

Ett komplett skydd mot angrepp av tredje man är inte möjligt.