Skip to main content
Aaron von den Elbpfoten

Aaron von den Elbpfoten är en tyskt hane och far till E-kullen. Aaron är född i april 2019.
Aaron är familjehund och har genomgått den tyska "begleithundprov" som kan översättas med sällskapshund prov.

Sällskapshundsprovet är ett grundprov i FCI-klubbar i Tyskland där hundens lydnad och dess beteende testas i offentlig miljö (t.ex. vid möte med fotgängare, joggare och cyklister).