Skip to main content
Vecka 4

En eloge till mamma Bella.
Bella är den som jobbar hård under de veckorna. I högsta grad krävande är de sista två
veckorna där valparna dricker som mest. Ca 16 ml per 100 g valp vikt dricker småttingar per
dag. Bella år tålmodig och mycket noggrant med renlighet, hon slickar upp det mesta valparna
lämna ifrån sig. Bella äter 6 gånger om dagen blandat färskfoder och har hela tiden tillgång
till torrfoder. Hon behöver även dricka mycket. Bella bibehåller bra sin normala vikt men
tappar mycket hår under valptiden.
Vad hände allt i veckan fyra. Socialiseringsfasen har börjat. För resten av livet kommer de att
minnas interaktioner med omgivningen och de olika människorna under denna fas. Den
snabba fysiska och sensoriska utvecklingen fortsätter under fjärde veckan. Småttingar får en
bit mer självständighet från sin mamma.
Valparna har lämnat valplådan under dagen och utforskar sakta hela valprummet. De börjar
leka med varandra och har blivit säkrare i sina rörelser. Föremål och leksaker börjar sakta bli
intressanta. De små hörntänderna kan ses på vissa valpar och är lätta att känna på andra.
Maten smakar bra men bäst är fortfarande att dia hos mamman.


Och en kort videoinspelning från veckan